top of page

Układanie Nawierzchni Bitumicznych

dynapac.jpg

Oferujemy usługę układania nawierzchni bitumicznych:

  • Ułożenie i transport mieszanek bitumicznych wykonujemy własnym sprzętem bez udziału podwykonawców.

  • Szerokość robocza rozkładarki- od 2,5 do 7,5 m

  • Rozkładarka wyposażona jest w czujniki ultradźwiękowe wysokości i pochylenia stołu.

  • Układanie nawierzchni z mieszanek mineralno–asfaltowych, warstw podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej,

  • Układanie nawierzchni z asfaltu lanego i twardolanego,

  • Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,

  • Odtworzenia nawierzchni bitumicznych po awariach sieci przemysłowych,

  • Remonty spękań i szczelin w nawierzchni bitumicznej,

  • Wynajem pełnej grupy bitumicznej

Nawierzchnie bitumiczne są jednym z najpopularniejszych typów nawierzchni wykonywanych w Polsce. Dlatego też jednym z obszarów działalności naszej firmy są prace bitumiczne. Specjalizujemy się w wykonywaniu nawierzchni jezdni od podstaw z różnych mieszanek mineralno-asfaltowych. Zarówno z asfaltu lanego,  twardolanego, jak i betonu asfaltowego. Podejmujemy się również remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Wykonujemy odtworzenia nawierzchni bitumicznych oraz remontujemy powstałe szczeliny, pęknięcia w nawierzchniach bitumicznych. Nasza grupa bitumiczna wykonuje jezdnie profesjonalnie oraz solidnie i szybko.

bottom of page