top of page
znaki_strona_www.png

Spółka Budosprzęt- Wałbrzych sp. z o.o.
otrzymała wsparcie w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa programu: Poprawa warunków pracy w firmę budowlanej Budosprzęt- Wałbrzych

Wartość dofinansowania: 60000 zł netto

Data podpisania umowy: 06.12.20234

Projekt dotyczył zakupu i dostawy elementów poprawiających bezpieczeństwo pracy na stanowisku pracownik budowlany poprzez zakup szalunków stosowanych przy wykopach.

bottom of page