top of page
o nas

B

jak

Budowlany

S

jak

Sprzęt

BUDOSPRZĘT

WAŁBRZYCH

jest znaną i cenioną firmą oferującą swe usługi z zakresu robót wykonywanych specjalistycznym sprzętem ciężkim do realizowania zleceń typu wykopy, przygotowanie terenów pod realizację inwestycji budowlanych, świadczenia usług wyburzeniowych, usług transportowych (krajowych i międzynarodowych) i wynajem sprzętu.

sprzęt budowlany Wałbrzych
spychacz-czarny.png

Usługi

Zakres Wykonywanych Usług 

sprzęt budowlany / roboty ziemne / roboty sieciowe / wyburzenia i rozbiórki / produkcja i transport kruszyw / usługi sprzętowe / usługi transportowe / układanie nawierzchni bitumicznych

Oferta

NASZE

SPECJALIZACJE

koparka.png

wybierz aby dowiedzieć się więcej

Specjalizujemy się m.in. w: budowie dróg, parkingów, kompletnym zagospodarowaniu terenów, makroniwelacji, niwelacji, odwadnianiu

Wykonujemy kompletne kanalizacje sanitarne, deszczowe oraz sieci wodociągowe.

Zajmujemy się wyburzeniami konstrukcji żelbetowych oraz stalowych, budynków murowanych. Kuciem, cięciem oraz kruszeniem betonu, żelbetu.

Wynajem specjalistycznych maszyn budowlanych, urządzeń i środków transportu.

Transport różnego rodzaju: niskopodwoziowy, niskopodłogowy, ponadgabarytowy, ponadnormatywny, transport ciężki (specjalistyczny), transport materiałów sypkich oraz asfaltu i mas bitumicznych

Układanie nawierzchni bitumicznych nowoczesnym sprzętem

o wysoce zautomatyzowanym działaniu

Oferujemy piaski, kruszywa drogowe na podbudowę, ziemię i humus wraz ze specjalistycznym transportem.

arrow_right_down.png

DROGI

drogi i place wewnątrz-zakładowe w nawierzchniach z kostki betonowej

i asfaltobetonu, drogi p.poż w tym w technologii geokraty “Taboss”

DROGI

BUDUJEMY

walec_2.png

PARKINGI

parkingi, drogi i place  urżyteczności publicznej oraz wewnątrz-zakładowe w nawierzchniach z kostki betonowej i asfaltobetonu.

PLACE

place wewnątrz-zakładowe i drogi w nawierzchniach z kostki betonowej

i asfaltobetonu, drogi p.poż w tym w technologii geokraty “Taboss”

UZBROJENIA

TERENU

roboty inżynieryjne związane z uzbrojeniem terenu (kanalizacja, woda, gaz).

wykonujemy specjalistycznym sprzętem wszelkie wykopy fundamentalne pod domy, biurowce, hale i wszelkie inne...

WYKOPY FUNDAMENTALNE

STABILIZACJA

GRUNTÓW

stabilizacje gruntów piaszczysto-gliniastych cementem pucolanowym Siliment Q25, stabilizację dynamiczną słabych gruntów w poziomie posadowienia, również pod nadzorem służb geotechnicznych.

PODBUDOWY

wykonujemy podbudowy pod drogi, posadzki i inne...

OGRODZENIA

wykonamy ogrodzenia tymczasowe np. na czas budowy oraz stałe.

ODWODNIENIA

wykonujemy odwodnienia terenu pod przyszłe prace budowlane

Drogi

PRZYGOTOWANIE

TERENU

koparka_2.png

POD

ZABUDOWĘ

 • roboty makroniwelacyjne wraz z opracowaniem projektu

 • stabilizację mechaniczną, chemiczną gruntów

 • podbudowy pod drogi i posadzki

 • roboty inżynieryjne w zakresie odwodnienia terenu

 • wykopy fundamentowe

 • pale kamienne pod fundamenty

 • roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją odpadów

 • wycinkę drzew i krzaków łącznie z karczowaniem i utylizacją drewna

 • koparki kołowe 7-21t

 • koparki gąsienicowe 24-35t

 • koparko ładowarki

 • mecalac 12 mxt

 • walec + kołek 12t

 • ładowarki 5-25t

 • wywrotki 3 osiowe i 4 osiowe

 • ciągniki siodłowe

 • niskopodwozia

NASZ

PARK

MASZYN

mecalac-12mtx_color.jpg
mecalac-12mtx_bw.jpg
 • zamiatarki

Park maszyn
Kontakt
bottom of page